Měření zraku

Přesně měřeni očni vady je zárukou spokojeného vidění. 
Optometrie je obor zabývajici se přesnym stanovenim očních vad a aplikací kontaktních čoček. 

Děkujeme, že jste svůj zrak svěřili do rukou profesionálů!

Váš očni optik a optimetrista. 
Zuzana Ježková DiS.

  1. Šetříme Váš čas – objednací termíny jsou krátké a v případě, že je právě termín volný, vyšetříme Vás okamžitě.
  2. Pracujeme přesně, protože na Vás máme čas – na vyšetření Vaší zrakové vady máme dostatečný časový prostor, vyšetřující ani klient nejsou vystaveni stresové zátěži, což výrazně přispívá k přesnosti měření.
  3. U nás jste klient, nikoliv pacient – s našimi klienty jednáme jako se sobě rovnými. Seznámíme Vás dopodrobna s výsledky vyšetření, vysvětlíme Vám, jaké důsledky z nich pro Vás plynou a jaké pro Vás bude nejvhodnější řešení situace.
  4. Ručíme za naši práci
  5. Jsme bezbariéroví – naše vyšetřovna i prodejna jsou přístupné vozíčkářům a osobám s omezenou hybností.
  6. U nás jste v péči odborníků – veškerá optometrická vyšetření provádí kvalifikovaná optometristka s registrací ministerstva zdravotnictví. Pracoviště je registrováno jako NZZ (nestátní zdravotnické zařízení), což je v současné době nezbytná podmínka pro legální výkon optometrické praxe v rámci očních optik.